split 7"EP with DAYS OF DESOLATION (out now​!​)

by socialcrisis

/
  • Streaming + Download

     

1.
2.
01:23
3.
4.
5.
02:10

credits

released July 2, 2015

tags

tags: punk Poland

license

about

socialcrisis Poland

contact / help

Contact socialcrisis

Streaming and
Download help

Track Name: Przeklęci
PRZEKLĘCI

WZROK SPOŁECZEŃSTWA JAK OSTRE NOŻE
KTÓRE CHCIELIBY WBIĆ NAM W PLECY
W ICH OCZACH I MYŚLACH JESTEŚMY PRZEKLINANI
KAŻDEGO DNIA GDY MIJAMY SIĘ NA ULICACH
NIENAWIŚĆ I POGARDA DLA BLIŹNIEGO
SZARE CIASNE SPOŁECZEŃSTWO
W KTÓRYM BRAK MIEJSCA NA RÓŻNORODNOŚĆ
W KTÓRYM CORAZ TRUDNIEJ SIĘ ODDYCHA


CURSED

STARES OF SOCIETY LIKE SHARP KNIFES
WITH WHICH THEY WOULD LIKE TO BACKSTAB US
IN THEIR EYES AND THOUGHTS WE ARE CURSED
EVERY DAY WHEN WE PASS BY ON THE STREETS
HATE AND CONTEMPT FOR NEIGHBOR
GREY, NARROW SOCIETY
WHERE IS NO PLACE FOR DIVERSITY
WHERE BREATHING IS GETTING HARDER AND HARDER

Mix and Mastering by Jędras (Riot studio)
Track Name: Problemy pierwszego świata
PROBLEMY PIERWSZEGO ŚWIATA

ŁATWO ZAPOMNIEĆ
CO WARTE DOCENIENIA
TAK ŁATWO PRZEPAŚĆ
W LABIRYNTACH PRZEPYCHU
SZTUCZNIE KREOWANE
PROBLEMY, CELE, LĘKI
PRZEGRANE ŻYCIA
W SKLEPACH, BANKACH...
ZARAŻENI KONSUMPCJONIZMEM
ZABIEGANI ZA "SZCZĘŚCIEM"
APETYT ROŚNIE W MIARĘ JEDZENIA
WIĘCEJ, SZYBCIEJ, ŁATWIEJ
CORAZ DALEJ OD CZŁOWIECZEŃSTWA


FIRST WORLD’S PROBLEMS

IT'S EASY TO FORGET WHAT IS WORTH APPRECIATING
IT IS SO EASY TO GET LOST IN THE MAZE OF SUMPTUOUSNESS
ARTIFICIALLY CREATED PROBLEMS, GOALS, FEARS
DEFEATED LIVES IN SHOPS, BANKS...
INFECTED BY CONSUMERISM
CHASING "HAPPINESS"
THE MORE YOU HAVE, THE MORE YOU WANT
FASTER, EASIER, FAR AWAY FROM HUMANITY
Track Name: Czarne karty
CZARNE KARTY

CZARNE KARTY HISTORII NARODÓW
JAK LEKCJA O KTÓREJ NIE WOLNO ZAPOMNIEĆ
WZAJEMNA NIENAWIŚĆ WCIĄŻ PODSYCANA
JAK OGIEŃ W KTÓRYM PŁONĘLI INNOWIERCY
ILE RÓŻNIC MIĘDZY SOBĄ NAWZAJEM
TRZEBA ZNALEŹĆ BYŚMY PRZESTALI DOSTRZEGAĆ
CZŁOWIEKA W SOBIE NA WZAJEM
W NASZYCH BRACIACH
W NASZYCH SIOSTRACH?


DARK PAGES

DARK PAGES IN THE HISTORY OF NATIONS
LIKE A LESSON THAT WE MUSTN’T FORGET
MUTUAL HATRED STILL ENVENOMED
LIKE A FIRE THAT BURNED RELIGIOUS DISSENDERS
HOW MANY DIFFERENCES BETWEEN ONE ANOTHER WE NEED TO FIND TO STOP SEEING HUMAN BEING IN ONE ANOTHER
IN OUR BROTHERS, IN OUR SISTERS ?