s​/​t

by socialcrisis

/
  • Streaming + Download

    Includes high-quality download in MP3, FLAC and more. Paying supporters also get unlimited streaming via the free Bandcamp app.

      name your price

     

1.
2.
3.
01:28
4.
5.
6.

credits

released December 27, 2013

tags

tags: punk Poland

license

about

socialcrisis Poland

contact / help

Contact socialcrisis

Streaming and
Download help

Track Name: Wyzwolenie zwierząt
WYZWOLENIE ZWIERZĄT

Brak jakichkolwiek śladów sumienia
Okrucieństwo które
nie mieści mi się w głowie
wynaturzone instynkty
gatunku ludzkiego
pozbawione wszelkiej wrażliwości
Puste manekiny.
Niech skowyt zakatowanych zwierząt
nie opuszcza waszej głowy.
Nie da wam nigdy
spokojnie zasnąć.
Ukraińskie, obwoźne krematoria dla zwierząt
hodowle psów, obok przepełnione schroniska.
Kolejne mody, kolejne zachcianki..
Puste mózgi, wyprane z uczuć ludzkie wraki.
Jest wiele dróg, i świadomość tego może być pierwszym krokiem
Do tego by nie przykładać ręki do przemysłowego uboju zwierząt
Do transportów na rzeź,
fermowych hodowli w nieludzkich warunkach.
Hodowli zwierząt na mięso,
hodowli zwierząt na futro..

------------------------------------------------------

ANIMAL LIBERATION

Lack of any trace of conscience
Brutality I cannot imagine
Degenerated instincts of mankind
Lacking sensitivity
Empty dummies

I hope that yelp
Of brutally killed animals
Will sound in your head
And will not let you
Sleep easy anymore

Mobile pet crematories in Ukraine
Dog breeding farms and overloaded animal shelters
New trends, another whims
Empty brains, human wrecks without feelings

There are many ways and
Awareness is the first step
Not to contribute to industrial slaughter,
Animal transports to slaughterhouses,
Animal husbandry in inhuman conditions,
Breeding animals for meat and fur
Track Name: Silikon, botox
SILIKON, BOTOX

Naturalne piękno
czy nabyte kanony?
Naturalne piękno
czy modne potwory?
Sztuczne sylwetki,
bez duszy, bez serca.
Sztuczne sylwetki
bez ciepła.

silikon-botox,
botox-beton

Konsumpcja mody,
skonsumowany umysł.
Zdewastowane ciało,
trendy zamiast refleksji.
Konkursy piękności,
po trupach do celu.
Kod kreskowy
zamiast makijażu.

silikon-botox,
botox-beton

----------------------------------------------------------------

Silicon, Botox

Natural beauty
Or acquired canons
Natural beauty
Or fashionable monsters
Artificial figures
Without soul, without heart
Artificial figures
Without warmth

Silicon, Botox
Botox, concrete

Consumption of fashion
Consumed mind
Ruined body
Trends without thinking
Beauty Contests
Trampling over people
Barcode instead of make-up

Silicon, Botox
Botox, concrete
Track Name: Skonsumowani
SKONSUMOWANI

Ponad miliard ludzi na świecie żyje za 1 dolara dziennie,
a prawie 850 milionów nie ma co jeść.
Skala światowego ubóstwa ciągle się powiększa,
a światowy kryzys coraz bardziej potęguje ten problem.
Bogata "północ", biedne "południe", przepaść ciągle się powiększa.
Podczas gdy jedni ludzie walczą by przeżyć kolejny dzień,
drudzy dają się łapać w mechanizmy konsumpcjonizmu,
tracąc wrażliwość, wyczucie, racjonalne myślenie.
Nie będąc świadomym specyfiki dramatu dzisiejszych czasów.

Brak świadomości,
zaszczuta wrażliwość.
Konsumpcja i obżarstwo
Ponad potrzeby.
Problem głodu,
ubóstwo którego
ty nigdy nie zaznasz.
Za kotarą witryn
ukryty krajobraz
nędzy i rozpaczy.

Chodząc na tak zwane "zakupy" nie zastanawiasz się czy czegoś ci brakuje, "shopping" jest ciekawą rozrywką, twoje szafy pękają w szwach. Korzystając z usług macdonalda, wyrzucając jedzenie do śmietnika napędzamy popyt na produkty które nie są nam niezbędne.

----------------------------------------------------------------------------

Consumed

More than a billion people live on one dollar per day
About 850 million people starve
The scale of poverty is growing constantly
And world economic crisis is intensifying the problem.
Rich ''North'', poor ''South''
Discrepancies are getting wider
On one hand, there are people struggling to survive the next day
On the other hand, the other people got caught in consumption mechanism
They lose sensitivity, sense of the situation, rational thinking
They are not aware of peculiarity of this hard time

Lack of awareness
Supressed sensitivity
Consumption and gluttony
More than needed
Problem of starvation
Poverty you will not experience
Behind shopping windows
Hidden image of
Poverty and despair

When you go shopping, you don't think if you really need something, shopping is nice entertainment, your wardrobe burst at the seams.
When you eat at McDonald's and then throw away food, you drive demand for products that are not necessary for us.
Track Name: Zabudowani próżnością
ZABUDOWANI PRÓŻNOŚCIĄ

Supermarkety na każdym rogu.
zalane betonem,
niegdyś zielone skwery miasta
kultura wyparta
przez handlowe "domy",
handlowe "galerie",
nowe modele życia.
wszędobylska reklama
zawłaszczająca przestrzeń,
zasłaniająca naturalny krajobraz.
konsumencka kultura
konsumująca konsumentów.
nowe formy życia,
próżniacze społeczeństwo
wnętrza restauracji
uderzają widokiem przepychu.
gówniane żarcie ciągle
przynosi ogromne profity.
uśmiechnięty klaun macdonalda
nie mówi nic na temat
śmieciowych umów
i wyrzucanych na bruk ludziach.
nowa polityka miast
to stworzenie ładnie prezentującego się,
nowoczesnego centrum,
z którym najlepiej komponują się
korporacyjne sklepy i galerie.
biedę stara się wypchnąć gdzieś dalej,
do kontenerów socjalnych,
by nie burzyła wizerunku miasta.
nowa rzeczywistość
kreowana przez profity.
betonowa szarość kontra
wielobarwny przepych.

----------------------------------------
LOCKED IN VANITY

Supermarkets everywhere
the parts of cities
that used to be green
are covered with concrete
culture replaced
by shopping centres
new models of life
omnipresent advertisements
occupy space
cover natural landscape
consumer culture
consuming consumers
new forms of life
vain society
interiors of restaurants
are impressive
shitty food still give profits
smiling McDonalds's clown
won't say anything about
the poor employment conditions
and sacked people
new city policies
are about creating
good-looking city centre
with shopping centres
poverty is located away,
to the poverty ghettos,
so that it won't spoil
the image of the city.
the new reality
created with profits
concrete grayness
versus colorful splendor
Track Name: Generacja beznadziei
GENERACJA BEZNADZIEI

Kolejne pokolenia,
przegrane generacje
wrzucone w bagno
z chwilą urodzenia.
wychowanie w blasku witryn,
socjalizacja
w blasku monitorów.
na każdym kroku
pchani w przepaść
upadającej cywilizacji.
zobacz jak łatwo zgubić tu sens,
stać się częścią machiny.
nałogi zamiast pasji,
MTV zamiast mózgu,
"słoneczko" zamiast
edukacji seksualnej.

--------------------------------------
HOPELESS GENERATION

Another generations,
lost generations
threw in the morass
at the moment of birth.
upbringing in the shine
of shop windows,
socialization in the light
of computer screens.
constantly pushed to the precipice
of declining civilization
look, it is easy to loose sense,
to become a part of the machine.
addictions instead of passions
MTV instead of brain, catechizing
instead of sexual education.
Track Name: Nigdy więcej !
NIGDY WIĘCEJ !

Czarno-białe postrzeganie świata.
klapki na oczach, brak krytycznego myślenia.
pseudo patrioci przywołują piętno przeszłości.
ta historia nie może się powtórzyć !
nigdy więcej!
skrajna prawica, nienawiść, fanatyzm.
zakłamane media, rządni władzy politycy.
bierność społeczna - ciche przyzwolenie.
faszyzm, nacjonalizm - nigdy więcej !

-------------------------------------------------------
NEVER AGAIN !

Black and white perception of world,
wearing blinkers, lack of critical thinking.
pseudo-patriots recall cruelty of past.
this history cannot repeat itself
NEVER AGAIN !
right-wing extremists, hatred and fanaticism.
hypocritical media, politics greedy for Power .
social passiveness - silent consent.
fascism, nationalism NEVER AGAIN !