split 7"EP with DAYS OF DESOLATION (out now​!​)

by socialcrisis

/
  • Streaming + Download

    Purchasable with gift card

     

1.
2.
Przeklęci 01:23
PRZEKLĘCI WZROK SPOŁECZEŃSTWA JAK OSTRE NOŻE KTÓRE CHCIELIBY WBIĆ NAM W PLECY W ICH OCZACH I MYŚLACH JESTEŚMY PRZEKLINANI KAŻDEGO DNIA GDY MIJAMY SIĘ NA ULICACH NIENAWIŚĆ I POGARDA DLA BLIŹNIEGO SZARE CIASNE SPOŁECZEŃSTWO W KTÓRYM BRAK MIEJSCA NA RÓŻNORODNOŚĆ W KTÓRYM CORAZ TRUDNIEJ SIĘ ODDYCHA CURSED STARES OF SOCIETY LIKE SHARP KNIFES WITH WHICH THEY WOULD LIKE TO BACKSTAB US IN THEIR EYES AND THOUGHTS WE ARE CURSED EVERY DAY WHEN WE PASS BY ON THE STREETS HATE AND CONTEMPT FOR NEIGHBOR GREY, NARROW SOCIETY WHERE IS NO PLACE FOR DIVERSITY WHERE BREATHING IS GETTING HARDER AND HARDER Mix and Mastering by Jędras (Riot studio)
3.
PROBLEMY PIERWSZEGO ŚWIATA ŁATWO ZAPOMNIEĆ CO WARTE DOCENIENIA TAK ŁATWO PRZEPAŚĆ W LABIRYNTACH PRZEPYCHU SZTUCZNIE KREOWANE PROBLEMY, CELE, LĘKI PRZEGRANE ŻYCIA W SKLEPACH, BANKACH... ZARAŻENI KONSUMPCJONIZMEM ZABIEGANI ZA "SZCZĘŚCIEM" APETYT ROŚNIE W MIARĘ JEDZENIA WIĘCEJ, SZYBCIEJ, ŁATWIEJ CORAZ DALEJ OD CZŁOWIECZEŃSTWA FIRST WORLD’S PROBLEMS IT'S EASY TO FORGET WHAT IS WORTH APPRECIATING IT IS SO EASY TO GET LOST IN THE MAZE OF SUMPTUOUSNESS ARTIFICIALLY CREATED PROBLEMS, GOALS, FEARS DEFEATED LIVES IN SHOPS, BANKS... INFECTED BY CONSUMERISM CHASING "HAPPINESS" THE MORE YOU HAVE, THE MORE YOU WANT FASTER, EASIER, FAR AWAY FROM HUMANITY
4.
5.
Czarne karty 02:10
CZARNE KARTY CZARNE KARTY HISTORII NARODÓW JAK LEKCJA O KTÓREJ NIE WOLNO ZAPOMNIEĆ WZAJEMNA NIENAWIŚĆ WCIĄŻ PODSYCANA JAK OGIEŃ W KTÓRYM PŁONĘLI INNOWIERCY ILE RÓŻNIC MIĘDZY SOBĄ NAWZAJEM TRZEBA ZNALEŹĆ BYŚMY PRZESTALI DOSTRZEGAĆ CZŁOWIEKA W SOBIE NA WZAJEM W NASZYCH BRACIACH W NASZYCH SIOSTRACH? DARK PAGES DARK PAGES IN THE HISTORY OF NATIONS LIKE A LESSON THAT WE MUSTN’T FORGET MUTUAL HATRED STILL ENVENOMED LIKE A FIRE THAT BURNED RELIGIOUS DISSENDERS HOW MANY DIFFERENCES BETWEEN ONE ANOTHER WE NEED TO FIND TO STOP SEEING HUMAN BEING IN ONE ANOTHER IN OUR BROTHERS, IN OUR SISTERS ?

credits

released July 2, 2015

license

tags

If you like socialcrisis, you may also like: