split LP with Monday Suicide (comming soon​!​)

by socialcrisis

/
  • Streaming + Download

     

1.
02:34
2.
02:08
3.
4.
5.
02:43

credits

released June 1, 2015

tags

tags: punk Poland

license

about

socialcrisis Poland

contact / help

Contact socialcrisis

Streaming and
Download help

Track Name: Intro/25 lat
NA ROK 2014 PRZYPADŁA 25 ROCZNICA ODZYSKANIA PRZEZ POLSKĘ WOLNOŚCI
POLITYKIERZY PRZY TEJ OKAZJI CHĘTNIE PODSUMOWYWALI SUKCES ĆWIERĆWIECZA
PODCZEPIAJĄC POD NIEGO ZASŁUGI WŁASNYCH PARTII.
JEDNO JEST PEWNE, TO Z CZEGO MOŻEMY SIĘ CIESZYĆ, TO FAKT,
ŻE NALEŻYMY DO POKOLENIA SZCZĘŚCIARZY ŻYJĄCYCH W OKRESIE POKOJU,
ŻE NIE ZAZNALIŚMY GŁODU, UTRATY BLISKICH, W WYNIKU WOJSKOWYCH AGRESJI,
ŻE DANE NAM BYŁO URODZIĆ SIĘ PO UPADKU KOMUNY, ŻYĆ W WOLNYM KRAJU,
KORZYSTAĆ Z WIELU SWOBÓD, O KTÓRYCH WCZEŚNIEJ MOŻNABYŁO TYLKO POMARZYĆ.
DZISIAJ PYTANIE BRZMI "CO DALEJ?" GDZIE JESTEŚMY DZIŚ, PO TYCH 25 LATACH?
JAKIE WYCIĄGNELIŚMY WNIOSKI?
I NA ILE ZMIENIŁ SIĘ TEN KRAJ, JEGO POLITYKA I SPOŁECZNE POSTAWY?

ODDOLNA WALKA OBYWATELI
PEŁNYCH NADZIEI
NA LEPSZE JUTRO
NOWY PORZADEK
DZIECKO WOLNOŚCI
WYGRANEJ W WALCE
Z REPRESYJNYM SYSTEMEM
OGROMNA SZANSA
I ODPOWIEDZIALNOŚĆ,
PRÓBY STWORZENIA
NOWEGO PAŃSTWA
WIELKIE IDEE, WIELKI NADZIEJE
NOWE PARTIE, NOWE UKŁADY,
NOWY SYSTEM


2014 was the anniversary of reclaiming the independence by Poland
Politicasters taking advantage of this fact summed up the success of the last quarter-century
Taking credit for this victory
One thing is certain – we are a lucky generation
living in the age of peace
We know no hunger, loss of those we hold dear in the event of military aggression,
We are given a chance to be born after the fall of communism,
to live in a free country
To benefit from liberties earlier one could only dream of.
The today’s question is: “What next?” Where are we now, after those 25 years?
What conclusions have we drawn?
To what degree has this country changed? It’s policy? it’s social fundamentals?

Grassroot struggle of the citizens
Full of hope
For better days
A new order
The child of freedom
Won in a fight
With a repressive system
A big chance
A big responsibility
A try to build
A new state
Big ideas, big hopes
New parties, new connections
A new system
Track Name: Nowy system
NOWY SYSTEM, NOWY KRYZYS
ZWALCZONA KOMUNA,
NOWY POTWÓR - KAPITALIZM
RĘCE WZNOSZONE W GEŚCIE ZWYCIĘSTWA,
SOLIDARNOŚCI
DZIŚ OBRZUCAJĄ SIEBIE NA WZAJEM
KOLEJNYM GÓWNEM.
KOLEJNY KRYZYS
WYWOŁUJĄCY SKRAJNE POSTAWY
BRAK ALTERNATYW DLA SPOŁECZEŃSTWA
JAK OSTRA BRZYTWA DLA TONĄCEGO.
KSENOFOBIA
NACJONALIZM
HOMOFOBIA
STRACH i NIENAWIŚĆ.
NOWY SYSTEM, NOWY KRYZYS
KOLEJNE PORAŻKI
TEGO SPOŁECZEŃSTWA.
KOŚCIOŁY, NIEGDYŚ
AZYLE OPOZYCJI,
DZIŚ PRZEKLINAJĄ
WSZELKĄ ODMIENNOŚĆ.
KSENOFOBIA
NACJONALIZM
HOMOFOBIA
STRACH i NIENAWIŚĆ

---------------------------------

New system

New system, new crisis,
Conquered communism, a new monster – capitalism
Hands raised in a sign of victory, solidarity
Today they dish each other with dirt
The next crisis
Causing radical attitudes
Lack of any alternative for society
For many, the way of last resort are:
Xenophobia
Nationalism
Homophobia
Fear and hate
A new system, a new crisis,
Ongoing failures
Of this society
Churches, once
Asylums of the opposition
Today they put a stigma
On each and every divergence
Xenophobia
Nationalism
Fear and hate
Track Name: Apokalipsa
GINĄCE GATUNKI
ZNIKAJĄCE RAZ NA ZAWSZE
KOLEJNE TRUCIZNY
PCHANE W ATMOSFERĘ

"DROGA POSTĘPU"
JAK ŚLEPA ULICZKA
KIERUNEK KU ZAGLADZIE
KU ZAGŁADZIE

KORZENIE DRZEW
BRNĄ CORAZ GŁĘBIEJ POD ZIEMIĘ
SZUKAJĄC SCHRONIENIA
PRZED DESTRUKCYJNĄ LUDZKOŚCIĄ
ŁAPY CZŁOWIEKA
PRZEDŁUŻONE CHCIWOŚCIĄ
CHCĄ WCIĄŻ WIĘCEJ
NIE PATRZĄC NA KONSEKWENCJE

ŚLEPI "MESJASZE"
JEBANA SEKTA
SKŁĄDAJĄCA OFIARĘ
NA OŁTARZU PRÓŻNOŚCI
Z MATKI ZIEMI

MY SAMI JESTEŚMY
NAJWIĘKSZYM ZAGROŻENIEM
DLA MATKI ZIEMI
NADCHODZĄCĄ APOKALIPSĄ


“Apocalypse”

Species dying out
Disappearing forever
Pollution
Sent into the atmosphere

“The way of progress”
Like a dead end street
Walking into extinction
Into extinction

The roots of the trees
Cut deeper into the ground
Looking for protection
From the destructive mankind
Hands of the human
Prolonged by greed
They want more
With no regard for consequence

Blind Messiahes
A fucking sect
Making sacrifice
On the altar of vanity
Made of Mother Earth

We ourseleves
We are the biggest threat
For Mother Earth
We are the approaching apocalypse