/

lyrics

CZARNE KARTY

CZARNE KARTY HISTORII NARODÓW
JAK LEKCJA O KTÓREJ NIE WOLNO ZAPOMNIEĆ
WZAJEMNA NIENAWIŚĆ WCIĄŻ PODSYCANA
JAK OGIEŃ W KTÓRYM PŁONĘLI INNOWIERCY
ILE RÓŻNIC MIĘDZY SOBĄ NAWZAJEM
TRZEBA ZNALEŹĆ BYŚMY PRZESTALI DOSTRZEGAĆ
CZŁOWIEKA W SOBIE NA WZAJEM
W NASZYCH BRACIACH
W NASZYCH SIOSTRACH?


DARK PAGES

DARK PAGES IN THE HISTORY OF NATIONS
LIKE A LESSON THAT WE MUSTN’T FORGET
MUTUAL HATRED STILL ENVENOMED
LIKE A FIRE THAT BURNED RELIGIOUS DISSENDERS
HOW MANY DIFFERENCES BETWEEN ONE ANOTHER WE NEED TO FIND TO STOP SEEING HUMAN BEING IN ONE ANOTHER
IN OUR BROTHERS, IN OUR SISTERS ?

credits

tags

tags: punk Poland

license

about

socialcrisis Poland

contact / help

Contact socialcrisis

Streaming and
Download help