/

lyrics

PROBLEMY PIERWSZEGO ŚWIATA

ŁATWO ZAPOMNIEĆ
CO WARTE DOCENIENIA
TAK ŁATWO PRZEPAŚĆ
W LABIRYNTACH PRZEPYCHU
SZTUCZNIE KREOWANE
PROBLEMY, CELE, LĘKI
PRZEGRANE ŻYCIA
W SKLEPACH, BANKACH...
ZARAŻENI KONSUMPCJONIZMEM
ZABIEGANI ZA "SZCZĘŚCIEM"
APETYT ROŚNIE W MIARĘ JEDZENIA
WIĘCEJ, SZYBCIEJ, ŁATWIEJ
CORAZ DALEJ OD CZŁOWIECZEŃSTWA


FIRST WORLD’S PROBLEMS

IT'S EASY TO FORGET WHAT IS WORTH APPRECIATING
IT IS SO EASY TO GET LOST IN THE MAZE OF SUMPTUOUSNESS
ARTIFICIALLY CREATED PROBLEMS, GOALS, FEARS
DEFEATED LIVES IN SHOPS, BANKS...
INFECTED BY CONSUMERISM
CHASING "HAPPINESS"
THE MORE YOU HAVE, THE MORE YOU WANT
FASTER, EASIER, FAR AWAY FROM HUMANITY

credits

tags

tags: punk Poland

license

about

socialcrisis Poland

contact / help

Contact socialcrisis

Streaming and
Download help