split 7"EP with WØJNA

by socialcrisis

/
  • Streaming + Download

    Includes high-quality download in MP3, FLAC and more. Paying supporters also get unlimited streaming via the free Bandcamp app.
    Purchasable with gift card

      name your price

     

1.
2.
3.
4.
5.

about

KAWAŁKI NA TEN SPLIT NAGRANE ZOSTAŁY NA POZNAŃSKIM SKŁOCIE ROZBRAT (PERKUSJA, BASS, GITARA) WE WRZEŚNIU 2017 ORAZ NA WARSZAWSKIM SKŁOCIE PRZYCHODNIA (WOKALE) NA PRZEŁOMIE LISTOPADA I GRUDNIA 2017 ORAZ STYCZNIA 2018 r.
NAGRANIA NA ROZBRACIE - JĘDRUŚ ( STUDIO RIOT).
NAGRANIA NA PRZYCHODNI - TAMARA.
MIX I MASTER - JĘDRUŚ (STUDIO RIOT).

Split wydany w kooperacji:
DINGLEBERRY Rec. (DE),
D.I.Y. KOŁO (PL),
IN MY HEART EMPIRE (ESP),
N.I.C. Rec. (PL),
SVOBODA Rec. (FR)
UP THE PUNX! Rec. (PL)

credits

released September 15, 2018

license

tags

Track Name: SOCIAL CRISIS - Ja też
JA TEŻ

PODOBNE MIEJSCA
PODOBNE SYTUACJE
PODOBNE MILCZENIE
PODOBNE CIERPIENIE
BLIŻEJ NIŻ MYŚLISZ
CZĘŚCIEJ NIŻ CI SIĘ WYDAJE
CHORA CZĘŚĆ CODZIENNEJ RZECZYWISTOŚCI
PRZYPADKOWY PRZECHODZIEŃ
ZJEBANY POLICJANT NA SŁUŻBIE
BEŁKOCZĄCY POLITYK
PSEUDO PANKOWIEC
BY PRZERWAĆ MILCZENIE
BY DODAĆ ODWAGI
SOBIE NAWZAJEM
BY DAĆ POCZUCIE WSPARCIA
W TEJ WSPÓLNEJ WALCE
SZCZEGÓLNIE W CZASACH
NIENAWIŚCI WOBEC KOBIET

ME TOO

SIMILAR PLACES
SIMILAR SITUATIONS
SIMILAR SILENCE
SIMILAR SUFFERING
IT’S CLOSER THAN YOU THINK
MORE FREQUENT THAT IT SEEM TO BE
FUCKED UP PART OF EVERYDAY LIFE
RANDOM PASSER-BY
FUCKED UP POLICEMAN
STAMMERING POLITICIAN
POSER PUNK
TO BREAK THE SILENCE
TO GIVE STRENGTH
FOR ONE ANOTHER
TO GIVE THE SENSE
OF SUPPORT
IN OUR FIGHT
ESPECIALLY IN THE TIMES
OF HATE TOWARDS WOMEN
Track Name: SOCIAL CRISIS - Zachowaj spokój
ZACHOWAJ SPOKÓJ

WIĘKSZOŚCIOWY RZĄD PRAWICOWY
ZACHOWAJ SPOKÓJ
NOWY MINISTER OBRONY NARODOWEJ
ZACHOWAJ SPOKÓJ
NOWA KOMISJA DO SPRAW SMOLEŃSKA
ZACHOWAJ SPOKÓJ
NOWA ZIMNA WOJNA PUTINA
ZACHOWAJ SPOKÓJ
WIĘKSZA KONTROLA, INWIGILACJA
ZACHOWAJ SPOKÓJ

KEEP CALM

THE MAJORITY OF RIGHT WING IN GOVERNMENT
KEEP CALM
THE NEW MINISTER OF NATIONAL SECURITY
KEEP CALM
THE NEW SMOLEŃSK COMISSION
KEEP CALM
THE BRAND NEW PUTIN’S COLD WAR
KEEP CALM
MORE CONTROL, INVIGILATION
KEEP CALM
Track Name: SOCIAL CRISIS - Na gębę
NA GEBE

ZAPCHAJ SOBIE MORDE TYMI WSZYSTKIMI
PODANIAMI ZE ZDJĘCIEM
GIŃ W URZĘDOWYM ZADUCHU
POD STERTĄ PAPIEROWYCH UMÓW
W ŚWIECIE BIUROKRATYCZNYCH NORM

GÓWNO WARTE DEKLARACJE
OBIETNICE BEZ POKRYCIA
SPIERDOLIŁEŚ KOLEJNY RAZ
JAK NIEODPOWIEDZIALNY GÓWNIARZ
ZNOWU ZAWIODŁEŚ MOJE ZAUFANIE
NIE MAM JUŻ SIŁY DAWAĆ CI SZANS

UNOFICIALLY

CLOG YOUR MOUTHS WITH ALL THESE APPLICATIONS
WITH PICTURES ATTACHED
GET LOST IN OFFICIAL FUG UNDER A LOAD OF PAPER
CONTRACTS IN THE WORLD OF BUREAUCRATIC NORMS

DECLARATIONS WORTH SHIT
PROMISES YOU CAN’T KEEP
YOU FUCKED UP ONCE AGAIN
LIKE AN IRRESPONSIBLE BRAT
I TRUSTED YOU YOU LET ME DOWN
I DON’T HAVE STRENGTH ANYMORE
TO GIVE YOU ANOTHER CHANCE
Track Name: SOCIAL CRISIS - Labirynty
LABIRYNTY

GOTOWE ETYKIETY
SEGREGUJĄCE LUDZI
JAK KODY KRESKOWE
SKLEPOWE PÓŁKI
ROZDZIELAJĄCE TOWARY
GOTOWE OPINIE
CHĘTNIE ROZPOWSZECHNIANE
ZAWĘŻAJĄCE KRĘGI
LUDZKICH RELACJI
GOTOWE OCENY
PODANE NA TACY
PROSTE I SZYBKIE
NA MIARĘ NASZYCH CZASÓW
LABIRYNTY LUDZKICH RELACJI
BEZ DROGOWSKAZÓW
BEZPOŚREDNICH RELACJI

LABYRINTHS

READYMADE LABELS
DIVIDING PEOPLE
LIKE BARCODES
SHOP SHELVES
DIVIDING PRODUCTS
READY JUDGEMENTS
SPREAD EASILY
REDUCTION O
F RELATIONSHIPS
READY OPINIONS
SIMPLE AND FAST
FIT PERFECTLY
TO OUR TIMES
LABYRINTHS
OF HUMAN RELATIONS
WITHOUT GUIDEPOSTS
DIRECT RELATIONS
Track Name: SOCIAL CRISIS - W zawieszeniu
W ZAWIESZENIU

WCIĄŻ ZAWIESZENI
GDZIEŚ POMIĘDZY
TERAŹNIEJSZOŚCIĄ
A PRZYSZŁOŚCIĄ
PLANUJĄCY
KALKULUJĄCY
POSZUKUJĄCY
NAJLEPSZYCH ROZWIĄZAŃ
NAKRĘCANI NIEPOKOJEM
O LEPSZE JUTRO
ZAPOMINAMY O TYM CO TERAZ
ZATROSKANI O PRZYSZŁOŚĆ
JAKBY TO CO TERAZ
NIE MIAŁO ZNACZENIA
DZISIEJSZA PRZYSZŁOŚĆ
JUTRZEJSZĄ TERAŹNIEJSZOŚCIĄ
WCIĄŻ W ZAWIESZENIU
W POGONI ZA NIEDOŚCIGNIONYM

IN BETWEEN

STILL BETWEEN
NOW AND THEN
PLANNING
CALCULATING
SEARCHING FOR
BEST SOLUTIONS
WORRIED ABOUT
THE BETTER FUTURE
WE FORGET ABOUT NOW
AS IF IT DIDN’T MATTER
TODAY’S FUTURE
IS TOMORROW’S PRESENT
STILL IN BETWEEN
CHASING SOMETHING
YOU CAN’T CATCH

If you like socialcrisis, you may also like: